Rekrutacja do projektu PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki konkursu PROM. Wśród nagrodzonych projektów znalazł się projekt złożony przez Uniwersytet Pedagogiczny.

Program umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Zakwalifikowany do finansowania projekt Uniwersytetu Pedagogicznego skierowany jest do doktorantów i kadry akademickiej UP oraz analogicznej grupy z podmiotów zagranicznych.

Tytuł programu: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

Przyznana kwota: 1 073 000 zł.

Działania zaplanowane w projekcie, to:

  • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
  • Udział w szkołach letnich lub zimowych dla doktorantów
  • Pozyskiwanie materiałów do pracy badawczej

 
Rekrutacja trwa od 1 października 2019 r. Projekt zakończy się 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://prom.up.krakow.pl/

oraz

https://prom.up.krakow.pl/en/