Dla kandydatek i kandydatów

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje kształcenie w zakresie ogólnych umiejętności akademickich i społecznych, kształcenie specjalistyczne w danej dyscyplinie oraz interdyscyplinarne kursy do wyboru. Szkoła zapewnia również finansowanie badań naukowych oraz możliwości wymiany akademickiej i innej działalności naukowej. Obecnie w Szkole prowadzone jest kształcenie doktoranckie w 19 dyscyplinach. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia doktora w każdej z tych dyscyplin.

Poradnik rekrutacyjny na rok akademicki 2023/2024 zostanie ogłoszony wkrótce.

Rekrutacja
2023/2024

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat studiowania w Szkole Doktorskiej UP w Krakowie, zobacz szczegółowe kryteria rekrutacji w roku akademickim 2023/2024.

Kryteria rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Poradnik rekrutacyjny

FAQ

Korzyści
i możliwości

W Szkole Doktorskiej doktoranci mają zagwarantowane stypendium doktorskie. Doktoranci mogą aplikować do konkursów grantowych oraz programów oferowanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji lub jego agencje wykonawcze.

Stypendium

Prowadzenie badań

Rozwój zawodowy

Scroll to Top
Skip to content