Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Malarstwo
 • Sztuki wizualne – muzyka (projekty interdyscyplinarne)
 • Fotografia
 • Fotoinstalacja
 • Dokument
 • Fotografia artystyczna
 • Działania graficzne
 • Ilustracja
 • Notacja artystyczna
 • Sztuki wizualne
 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Street art
 • Animacja w przestrzeni społecznej
 • Rzeźba
 • Działania przestrzenne
 • Ceramika
 • Design
 • Projektowanie
 • Instalacja
 • Multimedia
 • Instalacja intermedialna
 • Multimedia
 • Instalacja interaktywna i hipermedia
 • Sztuka generatywna
 • Audio – art.
 • Grafika warsztatowa
 • Rysunek
 • Projekty intermedialne
 • Działania przestrzenne
 • Instalacja, intermedia

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content