Literaturoznawstwo

Proponowani kandydaci na promotorów

 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Literatura porównawcza anglojęzyczna i polska
 • Recepcja pisarzy brytyjskich w Polsce
 • Przekład literacki
 • Współczesna literatura frankofońska
 • Korespondencja sztuk i komparatystyka
 • Intertekstualność, postmodernizm, gry literackie
 • XX-wieczny dramat i teatr
 • Pogranicze jako kategoria kulturowa (obszary kresowe)
 • Polska literatura emigracyjna po II wojnie światowej (Marian Pankowski, Kalman Segal)

• Literatura dla dzieci i młodzieży
• Antropologia dziecka i dzieciństwa

 • Literaturoznawstwo hiszpańskiego obszaru językowego
 • Strategie współczesnej powieści historycznej
 • Krytyka i recepcja przekładu literackiego
 • Polska poezja i proza XX i XXI wieku
 • Biografistyka
 • Epistolografia XX wieku
 • Edycja literackich materiałów archiwalnych
 • teorie wyobraźni twórczej
 • mitokrytyka
 • komparatystyka literacka i transdyscyplinarna
 • literatura francuskiego obszaru językowego
 • poezja XIX-XXI wieku
 • literatura podróżnicza
 • utopie, antyutopie, dystopie
 • mity i narracje tożsamościowe
 • tendencje kultury zachodniej
 • Dydaktyka literatury (ujęcie antropologiczne)
 • Edukacja humanistyczna: interferencja słowa i obrazu
 • Literatura a malarstwo
 • Literatura rosyjska XX wieku w aspekcie pamięci i postpamięci
 • Literaturoznawstwo angielskie
 • Literatura wiktoriańska
 • Literatura historyczna
 • Religia w literaturze
 • Anglojęzyczna literatura współczesna
 • Poezja religijna
 • Teatrologia
 • Dramatologia
 • Performatyka
 • Dydaktyka polonistyczna
 • Literatura nowoczesna (od przedpola Młodej Polski po współczesność)
 • Poezja XX wieku
 • Imaginarium nowoczesności
 • Problematyka mitu i transgresji
 • Reprezentacje pamięci o Szoah
 • Sztuka interpretacji
 • Krytyka literacka
 • Antropologia literatury
 • Historia literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Teatr Młodej Polski
 • Podróżopisarstwo XIX i początku XX wieku
 • Literatura anglojęzyczna
 • Teoria literatury
 • Literatura i media
 • Posthumanistyka
 • Teoria queer.
 • Związki literatury XIX-wiecznej z filozofią, religią i polityką
 • Emancypacja i ruchy kobiece w XIX i na początku XX wieku
 • Krytyka literacka drugiej połowy XIX wieku
 • Życie literackie i artystyczne Krakowa w dobie autonomii galicyjskiej
 • Teoria i antropologia literatury
 • Genologia literacka
 • Literatura polska XX i XXI wieku (twórcy, tematy, konwencje)
 • Literatura dla dzieci i młodzieży

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content