Matematyka

Proponowani kandydaci na promotorów

  • Filozofia matematyki (ontologia, podstawy geometrii, rachunek różniczkowy)
  • Historia matematyki (geometria: Euklides, Kartezjusz, Hilbert; rachunek różniczkowy XVII i XVIII w.)
  • Ortogonalność i przybliżona ortogonalność w przestrzeniach unormowanych
  • Wybrane zagadnienia z zakresu równań funkcyjnych

Teoria punktów krytycznych

– równania różniczkowe cząstkowe p-laplasjanem

– nierówności hemiwariacyjne

  • Osobliwości quasi-zwyczajne
  • Geometria odwzorowań wielomianowych w nieskończoności
  • Algebra uniwersalna, a w szczególności jej zastosowania w logice algebraicznej
  • Logika intuicjonistyczna i algebry fregowskie
  • Asymptotyczne niezmienniki w geometrii i algebrze
  • Obiekty stowarzyszone ze zbiorami punktów w przestrzeniach rzutowych

Pozostałe dyscypliny

Scroll to Top
Skip to content