2021/2022 Recruitment Results

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UP na rok akademicki 2020/21


The final results of the recruitment procedure for the Doctoral School of the Pedagogical University of Krakow for the year 2020/2021

 

Dyscyplina: filozofia // Philosophy

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6257 33,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 5999 31,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6304 16,25 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
4. 5876 13,5 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
5. 6169 8,5 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
6. 5895 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
7. 5953 6 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
8. 5621 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
9. 5772 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna // Social and Economic Geography, Land Management

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6251 34,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 6106 28,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6122 26 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 5860 23 lista rezerwowa // reserve list
5. 6260 18 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
6. 5523 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
7. 5669 6 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
8. 5617 0,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
9. 6113 0,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
10. 5339 przyjęty poza limitem z grantu NAWA // eligible for admisson as a NAWA grantee

Dyscyplina: historia // History

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6049 38 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 6114 28,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6074 27,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 6180 26 lista rezerwowa // reserve list
5. 5902 25,5 lista rezerwowa // reserve list
6. 5928 25,5 lista rezerwowa // reserve list
7. 6305 25 lista rezerwowa // reserve list
8. 5479 24,5 lista rezerwowa // reserve list
9. 5921 14,25 rezygnacja // resignation
10. 5802 4 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission

Dyscyplina: językoznawstwo // Linguistics

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6036 35.5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 5976 30 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6236 24.75 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 6303 23.5 lista rezerwowa // reserve list
5. 5855 23.5 lista rezerwowa // reserve list
6. 5636 17 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
7. 5649 13 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
8. 5978 11.25 niezakwalifikowany do przyjęcia // not eligible for admission
9. 6273 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
10. 5959 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
11. 6276 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
12. 6255 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
13. 5806 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
14. 6295 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
15. 5547 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
16. 5809 3,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
17. 5910 1,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: literaturoznawstwo // Literary Studies

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6026 35.5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 6203 29,75 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 5817 29 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 6253 29 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
5. 5851 28 lista rezerwowa // reserve list
6. 6034 27 lista rezerwowa // reserve list
7. 6250 7,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
8. 6267 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
9. 6057 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
10. 6300 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
11. 6277 6,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
12. 6286 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
13. 6231 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
14. 5860 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
15. 6271 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
16. 5791 2 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
17. 6189 0,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: matematyka // Mathematics

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6222 28 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 5373 25,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6104 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4. 5790 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
5. 5987 2,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: nauki biologiczne // Biological Sciences

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6164 48,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission

 

Dyscyplina: nauki fizyczne // Physical Sciences

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1.

 

Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie // Security Sciences

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6211 38,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 6279 38 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6078 34 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 5597 33 lista rezerwowa // reserve list
5. 6239 31 lista rezerwowa // reserve list
6. 6105 7,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
7. 5698 5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
8. 6157 1 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku // Earth and Environmental Sciences

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 5593 32,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission

 

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji // Political Science and Public Administration

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6278 38 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 5984 29.5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6311 27 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 6196 24.5 lista rezerwowa // reserve list
5. 6119 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
6. 5678 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
7. 6270 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
8. 5954 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
9. 5483 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
10. 5708 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
11. 5822 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
12. 5838 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
13. 6262 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
14. 6291 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
15. 5998 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
16. 6242 5,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
17. 5727 3,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
18. 5939 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
19. 6309 2 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
20. 5968 1,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
21. 6289 1,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: pedagogika // Pedagogy

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6021 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
2. 5756 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
3. 6154 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
4. 6116 2 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
5. 5637 1,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
6. 6261 1 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

 

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki // Fine Arts and Art Conservation

Lp. Numer Kandydata // Candidate’s Code Łączna liczba punktów // Final score Status
1. 6297 39,75 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
2. 6258 32,625 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
3. 6197 32,5 zakwalifikowany do przyjęcia // eligible for admission
4. 5970 31,875 lista rezerwowa // reserve list
5. 6287 31,5 lista rezerwowa // reserve list
6. 6248 31,25 lista rezerwowa // reserve list
7. 6109 29 lista rezerwowa // reserve list
8. 6000 28,5 lista rezerwowa // reserve list
9. 6233 26,37 lista rezerwowa // reserve list
10. 6280 22,5 lista rezerwowa // reserve list
11. 6306 9,875 Rezygnacja // resignation
12. 6228 7,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
13. 6294 7 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
14. 5594 6,87 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
15. 6148 6,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
16. 6296 6,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
17. 6264 5,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
18. 6283 5,62 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
19. 6224 4.37 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
20. 6244 4,5 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
21. 5844 4,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
22. 6298 4,12 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
23. 6315 4,12 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
24. 6165 4 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
25. 6259 3,87 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
26. 6234 3,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
27. 6243 3,37 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
28. 6312 3,12 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
29. 5645 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
30. 6310 3 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
31. 6288 2,75 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
32. 6226 2,25 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure
33. 6205 1 niedopuszczony do 2 etapu rekrutacji // not admitted to stage II of the recruitment procedure

What they say about us

PhD student