Discipline representatives

Nauki o polityce i administracji publicznej (Political Science and Public Administration) dr hab. Joanna Bar prof. UP joanna.bar@up.krakow.pl
Nauki o Ziemi i środowisku (Earth and Environmental Sciences) prof. dr hab. Krzysztof Bąk krzysztof.bak@up.krakow.pl
Matematyka (Mathematics) dr hab. Piotr Błaszczyk prof. UP piotr.blaszczyk@up.krakow.pl
Filozofia (Philosophy) dr hab. Andrzej Dąbrowski prof. UP andrzej.dabrowski@up.krakow.pl
Nauki biologiczne (Biological Sciences) dr hab. Andrzej Kornaś prof. UP andrzej.kornas@up.krakow.pl
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Social and Economic Geography, Land Management) dr hab. Sławomir Kurek prof. UP slawomir.kurek@up.krakow.pl
Nauki fizyczne (Physical Sciences) dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska prof. UP hoakimngan.nhu-tarnawska@ up.krakow.pl
Językoznawstwo (Linguistics) dr hab. Marceli Olma prof. UP marceli.olma@up.krakow.pl
Pedagogika (Pedagogy) dr hab. Katarzyna Plutecka prof. UP katarzyna.plutecka@up.krakow.pl
Historia (History) prof. dr hab. Jerzy Rajman jerzy.rajman@up.krakow.pl
Literaturoznawstwo (Literary Studies) dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP renata.stachura-lupa@up.krakow.pl
Nauki o bezpieczeństwie (Security Studies) prof. dr hab. Olga Wasiuta olga.wasiuta@up.krakow.pl
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (Fine Arts and Art Conservation) dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP sebastian.wywiorski@ up.krakow.pl

 

What they say about us

PhD student