Katarzyna Jaskółka-Leśniak

Jestem historykiem i archiwistą. Od 2003 r. pracuję w Archiwum Narodowym w Krakowie, w tym od 2009 r. jako kierownik Oddziału nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym. W 2006 r. ukończyłam Międzynarodowy Techniczny Staż Archiwalny w Paryżu. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Będąc członkiem gremiów kolegialnych działających w państwowej sieci archiwalnej aktywnie uczestniczę w wypracowywaniu rozwiązań w zakresie metod kształtowania zasobu archiwalnego, w szczególności kryteriów i metod wartościowania dokumentacji oraz nadzoru nad nią. Uczestniczę także w promowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentacją, w tym elektroniczną, aby zapewnić trwałe zabezpieczenie świadectw przeszłości dla potomności.

Jako uczestnik Szkoły doktorskiej postanowiłam połączyć moje doświadczenie zawodowe z pracą naukową i zbadać rozwój oraz zmiany form i metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego w XX w. Planuję zbadać poszczególne elementy kształtowania jakimi jest: selekcja (twórców materiałów archiwalnych i naukowa ocena wartości dokumentacji) oraz nadzór (czyli kontrola biurowości, nadzór nad archiwami zakładowymi oraz nadzór na brakowanie dokumentacji). Celem projektu jest pokazanie w jaki sposób dokonywała się na przestrzeni lat selekcji dokumentacji, stanowiącej źródła do badań  historycznych i jakie były efekty działań archiwistów, aby trwale zabezpieczyć świadectwa przeszłości dla przyszłych pokoleń.

What they say about us

PhD student