Natalia Tomczyk

Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego na specjalizacji pedagogika. Absolwentka trzech specjalizacji na kierunku pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym: poradnictwo edukacyjne i zawodowe, pedagogika społeczno-opiekuńcza ze specjalizacją nauczycielską, a także pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego w jednym z krakowskich przedszkoli. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Natalia Tomczyk brała czynny udział jako doradca do spraw pedagogicznych w międzynarodowym projekcie profilaktycznym pn. ,,FaceUp”, akredytowanym przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej (cz. MŠMT). Projekt realizowany był w 24 krajach. Aktualnie zaangażowana w prace Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, gdzie prowadzi autorskie warsztaty w zakresie rozwijania kompetencji miękkich nauczycieli. Przedmiotem przyszłej rozprawy doktorskiej jest adaptacja społeczna nauczycieli na starcie zawodowym w kontekście profesjonalnego rozwoju.

What they say about us

PhD student