Paulina Fraś

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Tematem przewodnim pracy licencjackiej było badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i środkowej na poziomie szkoły podstawowej. Praca ta zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

W pracy magisterskiej pogłębiono temat pracy licencjackiej. Badania dotyczyły możliwości zastosowania muzyki w nauczaniu translacji oraz symetrii osiowej i środkowej na poziomie II klasy liceum. Inspiracją do wyboru niniejszych tematów badawczych było uczęszczanie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie (II stopień).

W 2019 r. doktorantka obroniła dyplom otrzymując tytuł zawodowy muzyk (instrument – fortepian).

Obecne zainteresowania naukowe doktorantki zostały przeniesione na obszar geometrii algebraicznej i algebry przemiennej. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się zespolonymi grupami odbić i asymptotycznymi niezmiennikami (stałe Waldschmidta, resurgencje, regularność Castelnuovo-Mumforda i inne).

What they say about us

PhD student