Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich

OKSD 1

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie członkiem Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich

W dniu 12.05.2023 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich. Komitet został powołany na podstawie porozumienie podpisane przez 28 Rektorów uczelni wyższych.

Do zadań Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich należy m.in. współpraca i rozwój szkół doktorskich; wymiana informacji na temat realizowanych przedsięwzięć dotyczących kształcenia doktorantów; wzajemna promocja przedsięwzięć realizowanych przez Szkoły Doktorskie; realizowanie, wspólnych projektów, skierowanych do doktorantów; wspólne występowanie do właściwych jednostek celem otrzymania interpretacji oraz wykładni z zakresu regulacji prawnej dotyczącej kształcenia doktorantów i prowadzenia szkól doktorskich.

Rektorzy wskazali swoich reprezentantów, którzy utworzyli Komitet Sterujący. Pierwszym Przewodniczącym Komitetu została jednogłośnie wybrana dr hab. Ilona Świątek – Barylska, prof. UŁ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Członkowie Porozumienia wyrażą nadzieję, że w niedługim czasie kolejne uczelnie dołączą do wspólnej inicjatywy.

Do Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Doktorskich przystąpiły dotychczas:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Scroll to Top
Skip to content