dr hab. Agata Popławska, prof. UKEN

Nauki społeczne
Pedagogika
E-mail
WWW
  • Kompetencje uczniów i ich rozwijanie w zmieniającej się szkole
  • Kompetencje nauczyciela i jego działania jako twórcy przestrzeni edukacyjnej
  • Relacje społeczne nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia
  • Unowocześnianie procesu nauczania-uczenia się – m.in. wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), metod aktywizujących, indywidualizacji kształcenia
Scroll to Top
Skip to content