dr hab. Danuta Piróg, prof. UKEN

Nauki społeczne
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
E-mail
WWW
 • Geografia pracy, zwłaszcza: procesy tranzycji na rynek pracy absolwentów uczelni wyższych
 • Funkcjonowanie człowieka na rynku pracy w różnych regionach Polski i świata i w zmieniających się warunkach społeczno-polityczno-gospodarczych
 • Typizacje zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych regionach świata; uwarunkowania
 • Edukacyjnego rynku pracy w Polsce i na świecie
 • Badania dotyczące koncepcji oraz optymalizacji kształcenia geograficznego na poziomie szkolnym oraz akademickim, w tym przede wszystkim: tutoring w edukacji geograficznej
 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym
 • Praca z uczniem/studentem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Specyfika karier zawodowych nauczycieli geografii
 • Efektywność nowych metod i strategii nauczania-uczenia się
 • Innowacje metodologiczne w geografii społecznej, głównie z zakresu: metod i technik społecznych badań jakościowych
 • Metody analizy jakościowych danych pierwotnych oraz wtórnych
Scroll to Top
Skip to content