dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN

Nauki społeczne
Nauki socjologiczne
E-mail
WWW
  • Dynamika wyznaniowa współczesnego świata
  • Nurty i szkoły w socjologii religii
  • Socjologia duchowości
  • Sekty, kulty, nowe ruchy religijne (ujęcie teoretyczne i opisowe).
  • Purytanizm amerykański, historia i dzień dzisiejszy (aspekt społeczno-religijny)
Scroll to Top
Skip to content