dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN

Nauki społeczne
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
E-mail
WWW
  • Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych (starzenie się ludności, depopulacja, przyrost naturalny)
  • Kierunki i natężenie migracji do miejskich obszarów funkcjonalnych
  • Drugie przejście demograficzne
  • Etapy rozwoju procesów urbanizacyjnych (suburbanizacja, reurbanizacja)
Scroll to Top
Skip to content