prof. dr hab. Bożena Muchacka

Nauki społeczne
Pedagogika
E-mail
WWW
  • Pedeutologia: (jakość kształcenia nauczycieli w Polsce i w innych krajach; identyfikacja problemów związanych z adaptacją zawodową nauczycieli w Polsce i w innych krajach; motywy podejmowania zawodu nauczyciela; praktyczna wartość umiejętności badawczych nauczyciela; kształcenie on-line na różnych etapach edukacyjnych),
  • Zabawa jako forma aktywności dziecka (zabawa w dzieciństwie a jakość życia w dorosłości; dziecko w świecie mediów elektronicznych; zmienność pokoleniowa dziecięcych zabaw),
Scroll to Top
Skip to content